Posekompaniet arbeider hele tiden aktivt for at vi skal være så miljøvennlige som overhode mulig.  Dette gjelder så vel våre produkter som våre transporter.

Som et eksempel kan nevnes våre produsenter, som blant annet var de første til å bruke vannbaserte farger ved trykk av emballasje og dermed eliminerte alle løsemiddel.

Vår målsetting er i enda høyere grad å arbeide for miljøspørsmål sammen med våre produsenter. Alle disse arbeider aktivt med sine miljøhensyn og sertifiserer seg til FSC, PEFC og CO2 kravene.

CO2 REDUKSJON

Flere av våre produsenter har latt seg sertifisere til et ”frivillig miljøvern”. Gjennom å la seg bli godkjent av Energy Agency of Economy og dets program, forplikter våre produsenter seg til aktiv å redusere utslipp av karbondioksid og å optimere energi effektiviteten.

De miljøpolitiske målene kan kun oppnås om myndighetene og landets økonomi arbeider sammen i partnerskap. I denne forbindelsen ble det grunnlagt organisasjonen Energy Agency of the Economy (En AW) i 1999. Organisasjonen utover press for en mer effektiv bruk av energi og for en reduksjon av CO2-utslippene, og har undertegnet en avtale med myndighetene i de respektive land, hvor også Norge er med.

PRODUKTER LEVERT AV POSEKOMPANIET

Våre produkter er i dag produsert hos fabrikker som følger internasjonale standarder og krav i henhold til miljøhensyn.

TRYKKFARGER

Felles for alle våre produksjoner er at trykk fargene som benyttes er vannbaserte miljøvennlige farger.

PLAST EMBALLASJE LDPE, MDPE, CELLOFAN OG HDPE FOLIE

Våre poser i plast blir primært produsert av plastfolie som ved destruksjon/forbrenning frigjør kun H2O og ingen farlige gasser. Disse posene skal inn i vårt resirkulerings system som plastemballasje. Blir posene kastet i naturen, vil de ikke oppløses naturlig, men vil heller ikke avgi noen farlige stoffer til naturen.

Det samme gjelder for cellofan innpakning til blomster. Denne cellofanen er produsert av samme materiale som plastbæreposer.

RESIRKULERT PLAST, KRAKKELERT- OG BIOFOLIE

Vi produserer også plastbæreposer av resirkulert plast. Disse posene er et miljøvennlig alternativ, men brytes ikke ned i naturens miljø.

Vi har også fabrikker som produserer plastbæreposer som brytes 100 % ned i naturens kretsløp. Disse er laget av mais eller potetstivelse og vil naturlig brytes ned etter ca 3 mnd.

Krakelert folie er en type folie som brytes opp i små biter og har lettere for «å forsvinne i naturen», men vil ikke inngå i naturens kretsløp og bli organisk.

PAPIR EMBALLASJE

Våre papirbæreposer er produsert av 100 % rent papir. Dette fordi styrken i posen må være på ett forsvarlig kvalitets nivå. Resirkulert papirmasse brukes ikke. Brun kraft papir er ikke tilsatt fargestoffer og hvite kraft blir oksygen bleket for å oppnå hvitheten. Prosessene for begge variantene er miljøvennlige og tilfører ingen skadelig stoffer tilbake til naturens kretsløp.

Gavepapiret vårt har samme prosess som papirbæreposer og blomsterpapir, men her har vi også en serie som er produsert av 100 % resirkulert papir masse.

ETISKE REGLER

Våre fabrikker har blitt nøye kontrollert og det er ikke ulovlig barnearbeid (noen land har kultur for at barn kan jobbe der etter skoletid). I tillegg påser vi at de ansatte har rimelig betalt for jobben de utfører, samt at de har gode helsemessige og sosiale rettigheter.

TRANSPORT/SPEDISJON/LAGER

Våre samarbeidspartnere innenfor logistikk har eller er i ferd med å fornye hele bilparken med moderne og miljøvennlige biler, som bruker mindre drivstoff, benytter seg av biodiesel/E85 drivstoff. Våre spesialproduksjoner med «custom made» emballasje blir i hovedsak distribuert direkte fra produksjonsenhet til kunde. Noe som sparer ytterligere et distribusjons ledd.